YEAR NAME PERCENTAGE SCHOOL %
2015-16 SHAIKH HASHIR AHMED 93.00 % 96.00 %
2014-15 KHOT ANAS NIZAM 92.40 % 97.03 %
2013-14 RODRIGUES ERROL MAXIM 93.6 % 99.11 %
2012-2013 MANGHIRMALANI MOHAK ARVIND 92.91 % 100 %
2011-2012 PEREIRA JUDE KENNEDY 92.55 % 99.48 %
2010-2011 GORI KAUSAR IQBAL SALIM 92.00 % 95.55 %
2009 -2010 PINTO MELROY URBANSYLVIA 92.55 % 98.11 %
2008-2009 NARANG RONAK SINGH 86.15 % 99.46 %
2007-2008 PINTO KENNETH 90.30 % 100 %
2006-2007 DHAROD NIHAR SURESH 87.53 % 99.40 %
2005-2006 PUTIANI PUNEET SINGH 87.86 % 98.10 %
2004-2005 JAIN VIKRAM MANGILAL 84.00 % 98.22 %
2003-2004 RAMSHA MOHD.ZAHID ANSARI 87.20 % 95.97 %
2002-2003 SALIS MERVIN CLAYTON 86.80 % 98.71 %
2001-2002 DAHODWALA ARVAZUZERA 87.60 % 93.01 %
2000-2001 D’SOUZA TERENCE.M.JOY 82.86 % 93.41 %
1999-2000 COLACO JOEL XAVIER 85.60 % 94.00 %
1998-1999 SINAI TALAULIKAR VIBHAV 84.80 % 96.00 %
1997-1998 KUKREJA JEETENDRA 86.40 % 96.27 %
1996-1997 KURIEN JENCY 86.66 % 96.81 %
1995-1996 D’SOUZA LESTEN 87.46 % 98.80 %
1994-1995 SADADEKAR ABHAY B 87.14 % 97.16 %
1993-1994 JAGMAG HUSAIN KAIZER 90.14 % 98.50 %
1992-1993 SAINI ASHWINDER KAUR 86.57 % 98.57 %
1991-1992 NAZARETH RITESH A. 88.71 % 96.96 %
1990-1991 MOHAN CHHAYA 87.28 % 96.57 %
1989-1990 DIAS LISA VENITA 87.57 % 95.45 %
1988-1989 HUZEFA SALIN 86.14 % 88.20 %
1987-1988 KHOKHA MURTUZA 83.71 % 91.32 %
1986-1987 MULLAMITHA SAIFEE 81.71 % 94.73 %
1985-1986 KANTHARIA DHARMESH 82.14 % 84.6 %
1984-1985 MUTHA SATISH 83.85 % 88.65 %
1983-1984 MENON JAIDEEP 84.28 % 92.24 %
1982-1983 SAKRIWALA BADAR HUSAIN 81.57 % 85.71 %
1981-1982 VINCHOO MANOJ R. 75.14 % 69.64 %
1980-1981 NAIR SHRIKUMAR A. 81.00 % 95.50 %
1979-1980 N.R.HARIHARAN 78.17 % 95.12 %
1978-1979 KHAN PARVEZ 73.14 % 90.90 %
1977-1978 SRIVAS GOPALAN 77.28 % 68.00 %
1976-1977 N.R.SEETARAMAN 84.14 % 96.42 %
1975-1976 MENON ASHOK P.R 70.71 % 82.53 %
1974-1975 ROGI PAUL(X) 75.71 % 94.11%
1974-1975 H.SUNDER(XI) 75.00 % 71.85 %
1973-1974 PILLAI RAJEEVAN 69.42 % 90.62 %
1972-1973 MENON GIRISH ACHUTHA 75.71 % 82.20 %
1971-1972 JHANGIANI SUNIL 74.71 % 92.85 %
1970-1971 MENON RATHI ACHUTHA 75.57 % 98.57 %
1969-1970 VAIDYANATHAN KUMAR.V 70.28 % 93.82 %
1968-1969 PULAPAKA NARESHKUMAR S. 72.14 % 95.71 %
1967-1968 FERNANDES MANUEL I. 66.22 % 94.73 %
1966-1967 PODDAR TARIT P.C 75.28 % 92.68 %
1965-1966 RODRIGUES SANTAN R. 63.71 % 100 %
1964-1965 KRISHNA G.UMESH 65.00 % 100 %
1963-1964 SUBRAMANIAN VASAN V. 69.71 % 77.77 %
1962-1963 JAFFERALI FARIDA J. 59.42 % 100 %
1961-1962 TALAULIKAR SUHAS V. 65.50 % 93.75 %
1960-1961 PINTO RUDOLPH 44.38 % 90.90 %
1959-1960 HIRANANDANI MOHINI 61.42 % 18.18 %

SCIENCE

YEAR NAME PERCENTAGE JR.COLLEGE %
2015-16 ANSARI SANA NASEEM 82.31 % 96.61 %
2014-15 KUMAR ANIKET RAMESH 78.00 % 100 %
2013-14 KHAN NUSRAT BANO SAFAULLAH 79.53 % 98.62 %
2012-13 GORI KAUSAR IQBAL 85 % 100 %
2011-12 GUPTA RATNESHKUMAR G. 88.33 % 100 %
2010-11 SUJOTH SURENDRANATH JYOTI 84.16 % 100 %
2009-10 ANSARI MUHAMMAD AMMAR 88.83 % 100 %
2008-2009 PUTHOOR PINTO 80.50 % 98.55 %
2007-2008 D’SILVA ZELIA ALBERT 87.33 % 100 %
2006-2007 RASAM HARSHADA SANJAY 81.00 % 91.3 %
2005-2006 TORANI RESHMA L.MANGARAMK 88.83 % 91.3 %
2004-2005 RAMAKRISHNA ANJANA 82.33 % 92.40 %
2003-2004 BANJI SHERRILL PAUL 86.50 % 95.77 %
2002-2003 PEREIRA RONALD UNIF CECIL 87.00 % 95.24 %
2001-2002 GEORGE JACINTA TERESA JOSEPH 85.33 % 90.48 %
2000-2001 BANALATA SEN 85.33 % 87.50 %
1999-2000 GEORGE XAVIER 85.17 % 85.71 %
1998-1999 GEORGE JULIE MARY JOSEPH 88.33 % 84.48 %
1997-1998 ABDUL VAHID FAHIMULLAH 83.66 % 86.79 %
1996-1997 CALVIN MARSHAL ARAMHA 76.16 % 95.74 %
1995-1996 DONGRE MOHANA 74.00 % 78.00 %
1994-1995 RASHMI CHATURVEDI SANTOSHKUMAR 78.00 % 75.60 %
1993-1994 ARIJEET CHATTERJEE 63.33 % 65.12 %

COMMERCE

YEAR NAME PERCENTAGE JR.COLLEGE %
2015-2016 MISHRA NIDHI RAJESH 88.15 % 100 %
2014-2015 SHAIKH SHAMIM ANWAR 87.54 % 100 %
2013-2014 MALIM ERAM IQBAL 82.77 % 99.62 %
2012-2013 SHAIKH SANA ALIM AHMED 84.33 % 100 %
2011-2012 KHAMBAIWALA HUSSAIN YUSUF 83.00 % 99.39 %
2010-2011 D’MELLO JEAN ANDREA SAVIO 81.00 % 98.9 %
2009-2010 PAHUJA HEENA PRAKASH NITA 83.50 % 98.9 %
2008-2009 MISHRA PRIYANKA 75.00 % 98.00 %
2007-2008 PARKAR NIKHAT SHAUKAT 81.00 % 99.48 %
2006-2007 VISHWAKARMA SOHNIDEVI 76.67 % 98.42 %
2005-2006 KHAN YASMEEN SHAH MOHD. 78.83 % 99.47 %
2004-2005 RODRIGUES VIAN INFINE RUPERT 83.00 % 100 %
2003-2004 MANTHENA MAHESH VISHNU 75.67 % 99.39 %
2002-2003 D’CRUZ LEVRETTE ANTONIO 77.17 % 98.00 %
2001-2002 D’SOUZA ANETTE VENISHA IGNATIUS 72.00 % 100 %
2000-2001 KHAN NUZHAT MOHD KHAN 76.00 % 97.57 %
1999-2000 DENCY PAUL 76.83 % 98.14 %
1998-1999 DUBEY PUNITA KAMALASHANKAR 72.00 % 95.74 %
1997-1998 NISHA.A.ALEX 75.16 % 96.28 %
1996-1997 FAROOQUI SHABHANA MOHD YAHYA 69.00 % 87.57 %
1995-1996 SEBASTIAN SHILPA 72.00 % 84.52 %
1994-1995 PIYUSH KUMAR CHHAJED PURAN 73.83 % 90.74 %
1993-1994 MENDES ANTHONY 68.33 % 93.33 %